CBS: voor het eerst meer import dan export van gas

Voor het eerst sinds het begin van gaswinning in Nederland wordt elke maand gemiddeld meer aardgas ingevoerd dan uitgevoerd. Dat is het geval sinds mei van dit jaar.
Met meer dan 3,5 miljard kuub was de invoer in september zelfs hoger dan ooit, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Productieplafond

Die verschuiving hangt samen met het productieplafond op aardgas uit het Groningenveld. Vanwege de risico's op aardbevingen besloot minister Kamp begin 2014 om de gaswinning in onze provincie terug te schroeven tot 42,5 miljard kubieke meter.
Voor 2015-2016 is het plafond nog verder verlaagd, tot 27 miljard kubieke meter per jaar.

Uit Noorwegen

Ter vervanging daarvan wordt meer gas ingevoerd. Dat komt vooral uit Noorwegen.
Tot voor kort werd het ingevoerde gas met name gebruikt door elektriciteitscentrales. Maar de laatste maanden wordt het ingevoerde gas vooral gebruikt voor huishoudens en kleinere bedrijven. Een deel van het geïmporteerde gas gaat direct naar de gasopslagen.

Economisch rapport

In een woensdag verschenen rapport gaat het CBS dieper in op de invloed van de aardgaswinning op de Nederlandse economie.