Meer Groningse studenten wonen thuis

© RTV Noord
Op kamers tijdens de studie? Het gebeurt steeds minder de laatste jaren. Studenten in heel Nederland en ook in Groningen wonen nu vaker bij hun ouders dan drie jaar geleden.
Dat wordt duidelijk uit cijfers van de DUO, dat op 1 januari 2015 peilde hoeveel mbo-, hbo- en wo-studenten nog thuis woonden bij hun ouders of verzorgers. In Nederland woonde 67,8 procent van alle studenten nog thuis. Dat is meer dan bij de meting op 1 januari 2012: toen woonde 60,6 procent nog bij de ouders.

Ook bij de RUG meer thuiswonenden

Nog steeds geldt dat studenten met een hoger opleidingsniveau vaker op kamers gaan dan studenten van lagere opleidingen. Maar ook minder RUG-studenten wonen op zichzelf. In 2012 woonde bijna 80 procent zelfstandig, nu is dat 'nog maar' driekwart van de wo'ers.
Op de kaart hieronder zie je hoeveel studenten van het ROC, het Menso Alting College, het Terra College, de Hanzehogeschool en de Rijksunversiteit thuis of op kamers wonen.