Groot onderzoek: Hoe beleven Groningers de aardbevingen?

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onderzoekt de komende twee jaar de beleving van aardbevingen in Groningen.
Het onderzoek heet 'Gronings Perspectief' en de RUG voert het uit samen met de GGD Groningen en de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente Groningen.
De opdrachtgevers zijn de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders, de Groninger gemeenten, de provincie Groningen en de Veiligheidsregio.

Onderbelicht

Alders: 'Er wordt veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van aardbevingen voor huizen en andere gebouwen. Maar de gevolgen van de aardbevingen voor de gezondheid zijn tot nu toe relatief onderbelicht gebleven. Met het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen worden die in beeld gebracht'.

Drie onderdelen

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen. Groningers krijgen de komende twee jaar regelmatig enquêtes om in te vullen. Daarnaast wordt met LifeLines samengewerkt om inzicht te krijgen in de lichamelijke gezondheid en het welbevinden van de Groningers. Tensloote wordt er dieper op onderwerpen ingegaan tijdens interviews.

Maatregelen

Het doel van het onderzoek is vooral om Groningers een stem te geven. Naar aanleiding van onderzoeksresultaten kunnen ook concrete maatregelen worden genomen. Zo kan met bewoners en instanties worden gezocht naar oplossingen voor gesignaleerde problemen.
Alle onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op een speciale website.