Kamerlid Nijboer is woest: 'De NAM moet zich eens fatsoenlijk gaan gedragen'

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer is woest over de conclusie van het NAM-onderzoek, waaruit blijkt dat de schade aan woningen buiten de zogeheten contourlijn niet toe te schrijven is aan de aardbevingen.
'Ik vind het een waanzinnige conclusie', zegt Nijboer over
, dat in opdracht van de NAM is uitgevoerd door adviesbureau Arcadis. Het bedrijf voert al jaren onderzoek uit voor de NAM.

Serieuze schade

'Iedereen ziet dat er in het gebied buiten de contourlijn schade is aan huizen, ook door aardbevingen. Woldendorp, Midwolda, het gebied rond de N33.. dat ligt allemaal buiten contourenkaart, maar er is serieuze schade.'
'Dat ligt aan bevingen, maar komt ook door grondverzakking die veroorzaakt is door aardbevingen', zegt het Kamerlid.

Miskennen van gevoelens

Volgens Nijboer worden Groningers niet serieus genomen: 'Het is het miskennen van gevoelens van Groningers, wat de NAM nu doet.'
'Aan de ene kant van de straat krijgen mensen zonnepanelen vergoed, maar aan de overkant niet, omdat dat buiten de contourkaart valt. Belachelijk! De NAM moet zich eens fatsoenlijk gaan gedragen.'

Contourkaart afschaffen

Het Groningse Kamerlid wil dan ook af van de contourkaart: 'De PvdA pleit voor het afschaffen daarvan. Alle schade moet vergoed worden. De omkering van de bewijslast is een wet geworden en wij nemen hier stelling in.'

NAM-onderzoeken niet te vertrouwen

Hij vindt dat de overheid moet ingrijpen: 'Ik denk niet dat er ooit een onderzoek komt van de NAM dat we kunnen vertrouwen, of wat een geruststellende uitkomst heeft. Het is aan de overheid om gaswinning te reduceren. De NAM moet het wel betalen, maar de overheid moet het afdwingen.'