Humanitas zoekt vrijwilligers als coach voor asielzoekers

Hoogezand-Sappemeer en Slochteren hebben grote behoefte aan vrijwilligers die helpen bij de opvang van vluchtelingen. De afdeling Humanitas in die regio is op zoek naar coaches die vluchtelingen begeleiden als ze een woning toegewezen hebben gekregen.
Praktische zaken

Asielzoekers die het azc verlaten omdat ze een verblijfsvergunning hebben gekregen, stuiten vaak op praktische zaken waar ze hulp bij nodig hebben. Ze mogen zich vestigen in een gemeente, maar spreken vaak de taal nog niet. Ook hebben ze geen sociaal netwerk en kennen ze de wet- en regelgeving in Nederland niet.

Coaches

In opdracht van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren doet Humanitas de begeleiding van de vluchtelingen en maakt ze wegwijs in onze maatschappij. Daarvoor is de organisatie op zoek naar vrijwilligers die coach van een asielzoekersgezin willen worden.
De coach gaat mee naar instanties en geeft adviezen. In de eerste periode is de begeleiding intensief, daarna is er wekelijks contact. De begeleiding duurt gemiddeld drie maanden.