Oerpony's moeten De Onlanden gevarieerder maken

Natuurmonumenten wil een kudde Exmoorpony's gaan inzetten in natuurgebied De Onlanden, ten zuidwesten van de stad Groningen. Deze vrij zeldzaam geworden 'oerpaardjes' moeten gaan zorgen voor meer variatie in het natuurgebied.
Anders grazen

'Een paard graast anders dan een koe. Die scheuren het gras met hun tong af, terwijl een paard met zijn tanden eet. Hierdoor wordt het gras veel korter afgegraasd. Paarden poepen bovendien op vaste plekken. Daar eten ze niet en kan het gras juist weer langer groeien', aldus boswachter Bart Zwiers.
Daardoor wordt het gebied afwisselender, wat weer gunstig is voor andere planten en dieren, zegt Zwiers. 'We hopen hier straks ook veldleeuweriken, roerdompen, paapjes, porseleinhoentjes en misschien zelfs de grauwe klauwier te zien.'

Kerstactiviteiten

Om de komst van de kudde Exmoorpony's financieel mogelijk te maken, organiseert Natuurmonumenten van 12 tot en met 27 december allerlei kerstactiviteiten.
Zo wordt de stal van ontmoetingsplek De Onlanderij in Eelderwolde omgetoverd tot een levende kerststal. Ook zijn er workshops en worden er in een winkeltje natuurcadeautjes voor onder de kerstboom verkocht.