Weggebruikers mijden spits Groningen-Assen

© Jos Schuurman/FPS (archief)
Een deel van de weggebruikers tussen Groningen en Assen is vorig jaar bewust de spitsuren gaan mijden.
Dat meldt de samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar, die zich baseert op onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in twaalf regio's.

Andere tijden

Ongeveer de helft van de automobilisten, die de spits heeft gemeden, geeft aan dat ze op andere tijden is gaan rijden. Acht procent zegt gebruik te maken van een ander vervoermidel en vijf procent gebruikt de P&R-locaties.

Tevreden

Weggebruikers in de regio Groningen-Assen zijn zeer tevreden over de doorstroming op de wegen. Ze scoren het hoogst als het gaat om tevredenheid over de doorstroming buiten de spitsuren. Met hun beoordeling van de verkeersstroom binnen de spitsuren staan ze op de derde plaats. Daarmee scoren ze ruim boven het landelijk gemiddelde.

Beter Benutten

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil met het onderzoek de resultaten van het Beter Benutten-programma in kaart brengen. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.