Haren voelt geen herindelingsdruk vanuit stad Groningen

Het gemeentebestuur van Haren begrijpt de oproep om niet zelfstandig te blijven, maar laat zich er niet door van de wijs brengen.
De
Groningen en het
lieten zich kritisch uit over het plan van Haren om
te blijven. Zij dringen aan op een fusie van Haren met Groningen en Ten Boer.
'Dat is ook begrijpelijk vanuit de positie van de gemeente Groningen', laat burgemeester Pieter van Veen (VVD) van de gemeente Haren weten. 'Maar niet in zoverre dat de zelfstandigheid van de gemeente Haren daaraan ten gronde gaat.'

Raad aan zet

Volgens Van Veen is de gemeenteraad van Haren nu aan zet. Die beslist beslist uiteindelijk of Haren het collegevoorstel overneemt om zelfstandig te blijven. 'Het is aan de raad om uiteindelijk een uitspraak te doen.'

Haren niet te klein

Volgens de waarnemend burgemeester is Haren zeker niet te klein en heeft het college voldoende onderzocht of het de komende jaren zelfstandig kan draaien. 'Met 20.000 inwoners, onze schuldenpositie die verbetert en een begroting die sluitend is, vind ik dat we wel zelfstandig kunnen blijven.'

Angst

'Als een grote stad en een klein dorp samengevoegd worden, heeft het kleine dorp het idee dat ze een wijk worden van de grote stad. Dat is de grote angst die bij de bevolking heerst.'

Bestuurlijk sterk

Van Veen vreest verder niet dat de provincie Groningen Haren zal dwingen tot herindeling met Groningen en Ten Boer. 'Na de verkiezingen heeft de provincie de teugels wel laten vieren. Maar goed, de provincie eist wel van iedere gemeente dat ze daadkrachtig en sterk is. Wij hebben dat tegen de meetlat gehouden en vinden dat we bestuurlijk sterk staan.'