Betrokken gemeenten wantrouwen Arcadis-onderzoek

Ongeloofwaardig. Zo betitelen gemeenten buiten het aardbevingsgebied het onderzoek van Arcadis, waaruit blijkt dat er in grote delen van Groningen geen sprake is van schade door aardbevingen.
Daarbij gaat het onder meer om de De Marne. De NAM heeft vanuit die gemeente al 1747 schademeldingen gekregen. Burgemeester Koos Wiersma van De Marne zegt 'grote twijfels' te hebben over de uitkomsten van het onderzoek.

Trillingen gevoeld

'Ik heb veel gesproken met mensen in ons buitengebied die schade hebben. Die hebben gewoon trillingen gevoeld. Ik hecht daar meer waarde aan dan aan dit onderzoek', zegt Wiersma.

Niets vergoed

In de gemeente Zuidhorn zijn al 499 schademeldingen bij de NAM ingediend. Volgens het Arcadis-onderzoek gaat het niet om schade dat door aardbevingen is veroorzaakt. De meeste gedupeerden krijgen ook niets vergoed. Opmerkelijk is dat de NAM ook in deze gemeente al wel hier en daar schade heeft vergoed.

Kwalijk

'Dat is toch niet geloofwaardig. Ik heb de indruk dat de problemen zo klein mogelijk worden gehouden, nu de omkering van de bewijslast er aan komt. Ik vind dat heel kwalijk,' reageert wethouder Henk Bakker.