Oost-Groninger gemeenten verschillen van inzicht over TDC's

Wethouder Boen en burgemeester Galama van Stadskanaal en de wethouders Wierenga en Velema (Veendam)
Wethouder Boen en burgemeester Galama van Stadskanaal en de wethouders Wierenga en Velema (Veendam) © Mario Miskovic/RTV Noord
De gemeenten Veendam en Stadskanaal denken anders over de opbouw van een nieuwe uitvoeringsorganisatie dan de andere gemeenten van het Akkoord van Westerlee. Dat hebben deze gemeenten donderdag laten weten.
'De afgelopen periode is duidelijk geworden dat we het over verreweg de meeste zaken eens zijn', laten de gemeenten in een brief naar de overige stuurgroepleden weten. 'Maar ook werd snel helder dat we over de opbouw van een nieuwe uitvoeringsorganisatie van gedachten verschillen.'

Positie TDC's

Veendam en Stadskanaal denken namelijk anders over de positie van de trainings- en diagnose centra (TDC). De vijf TDC's zijn nu onderdeel van de gemeentelijke organisaties. De Veenkoloniale gemeenten zien graag dat deze onderdeel van de gemeenten blijven.

Invloed op proces

Beide gemeenten zien in dat dit verschil van inzicht invloed heeft op de voortgang van het proces. 'Verschil van mening over dit onderwerp blokkeert tot op heden een goede opdrachtformulering voor het opbouwscenario.'

Geen discussie

De gemeentebesturen van de twee gemeenten zeggen dat ze het Akkoord van Westerlee niet ter discussie stellen. Veendam en Stadskanaal geven aan hier nog steeds achter te staan.

Voorstellen

De gemeenten stellen voor om één vernieuwd SW-bedrijf op te bouwen, de TDC's in de huidige vorm door te laten draaien en verder te investeren in onderwijs, werk, inkomen en economie.