Financieel geplaagd Menterwolde wil OZB verhogen

Het nieuwe college van de gemeente Menterwolde wil de Onroerend Zaak Belasting (OZB) verhogen om de financiële problemen het hoofd te kunnen bieden.
De partijen hebben dat afgesproken in het coalitieakkoord.

Wethouders

Het college van burgemeester en wethouders in Menterwolde spatte onlangs uit elkaar. Met hulp van oud-burgemeester Meindert Schollema werd een nieuw college gevormd met twee wethouders van buitenaf.

Zwembaden

Menterwolde heeft grote financiële problemen en moet daarom op zoek naar geld. Een van de maatregelen is een 'marginale verhoging' van de OZB. Ook wil het college 'andere exploitatievormen' van de sporthallen en zwembaden en wordt meer 'zelfwerkzaamheid' gevraagd van sportverenigingen.

Fusie

Het is de bedoeling dat Menterwolde over twee jaar gaat fuseren met de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Volgens het nieuwe college ligt een verhoging van de OZB voor de hand, omdat de belastingtarieven dan beter zullen aansluiten bij de herindelingspartners.