D66 uit zorgen over ontwikkeling traject Groningen-Bremen

© Jos Schuurman/FPS
D66 in de Provinciale Staten maakt zich zorgen over de voortgang van de ontwikkeling van een snelle spoorverbinding tussen Groningen en Bremen.
De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.
De partij doet dit naar aanleiding van het nieuws dat er de komende vijf jaar geen treinverkeer tussen Bad Nieuweschans en Leer mogelijk is, nadat donderdagavond een vrachtschip een spoorbrug bij Weener doorboorde.

Consequenties

'Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het ontwikkelen van een snelle spoorverbinding. Deze doelstelling moet blijven, maar de kapotte brug heeft consequenties', zegt fractievoorzitter Tim Zwertbroek.