CBS: helft van de Groningers doet vrijwilligerswerk

Grofweg de helft van de Groningers heeft zich vorig jaar minstens één keer ingezet als vrijwilliger voor een vereniging of organisatie. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag - op Nationale Vrijwilligersdag - heeft gepubliceerd.
In Noord-, West- en Midden-Groningen was het aandeel vrijwilligers vorig jaar 51 tot 55 procent, in het oosten van de provincie zette zich 47 tot 51 procent van de mensen onbetaald in.

Nationale cijfers

Landelijk wordt vooral in Friesland en de Achterhoek veel vrijwilligerswerk gedaan: bijna 6 op de 10 inwoners van 15 jaar en ouder. In de regio's Den Haag en Rotterdam en in Zuid-Limburg lag het aandeel vrijwilligers met 4 op de 10 het laagst. Het meest zetten universitair geschoolden zich in (62%), onder laagopgeleiden was dit de helft: 31%.

Sportclub en school

Mensen spenderen gemiddeld vier uur per week aan vrijwilligerswerk. Vooral voor de sportvereniging (15,1%) en de school (10,8%) wordt veel gedaan. Vrijwilligers waren het minst actief voor politieke partijen (1,8%), zo blijkt uit de cijfers van het CBS.