Groninger Statenleden gaan op werkbezoek naar Brussel

Groninger Statenleden zijn woensdagochtend vertrokken voor een werkbezoek aan het Europees Parlement in Brussel. Er zijn 22 Statenleden in de bus ingestapt, de SP-fractie is om principiële redenen niet van de partij.
In eerste instantie was het de bedoeling dat ook de Statenleden van Friesland en Drenthe naar Brussel zouden afreizen. Zij hebben het werkbezoek afgezegd vanwege de recente terreurdreiging die de afgelopen weken in Brussel heerste. Het programma is aangepast.

Geen twijfel

De Groninger Statenleden zijn woensdagochtend wel in de bus richting de Belgische hoofdstad gestapt. 'Ik heb geen moment getwijfeld', zegt D66-fractievoorzitter Tim Zwertbroek. 'Op het moment dat er dreiging was dacht ik: we moeten gewoon gaan, al is het alleen maar voor het signaal. We gaan wat mij betreft vol goede moed naar Brussel.'
Ook PVV-fractievoorzitter Ton van Kesteren ziet de trip zitten. 'Het is een veredeld schoolreisje', vertelt hij. 'Het is leuk voor de onderlinge samenwerking en goed voor de contacten onderling.'

Respect

Commissaris van de Koning Max van den Berg heeft respect voor de afweging van de collega-politici in Friesland en Drenthe om niet te gaan. 'Het is normaal dat mensen even een afweging maken', zegt hij.
Van den Berg hoopt dat de nieuwe spoorwegverbinding naar Leer en Bremen nog even ter sprake komt in Brussel, gezien de verwoeste spoorbrug bij het Duitse Weener.

Internationale conferentie voor spoorbrug

De commissaris heeft geconstateerd dat de Duitse Europarlementariër Matthias Groote (SPD) een internationale conferentie wil optuigen om de komst van een nieuwe spoorbrug te versnellen. 'Het is een goed initiatief', vindt Van den Berg. 'Het is een hele belangrijke factor voor een goede verbinding richting Bremen.'
Van den Berg is niet de enige vertegenwoordiger van het college van Gedeputeerde Staten, ook gedeputeerden Henk Staghouwer (ChristenUnie) en Nienke Homan (GroenLinks) zullen zich in Brussel melden.
De delegatie zal onder andere bijgepraat worden over wat er speelt in de Europese Unie en hoort ter plekke wat de inzet vanuit Samenwerkingsverband Noord Nederland is in Brussel.