Stad-Groninger gebouwen zijn veilig bij bevingen

Scholen, gebouwen en openbare ruimten in de stad Groningen zijn veilig bij aardbevingen. Dat zegt de gemeente Groningen na een grootschalig onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van panden.
'Bewoners en gebruikers kunnen veilig gebruik maken van de onderzochte gebouwen', schrijft het college van B&W. Nergens is volgens het stadsbestuur een situatie aangetroffen waar vanwege veiligheid direct vervolgonderzoek of ingrijpen nodig is. Slechts bij één schoolgebouw was het nodig een poortje te stutten.
Vervolg
Wel komt er een vervolgonderzoek op basis van nieuwe normen die binnenkort worden verwacht. Dat kan betekenen dat er alsnog maatregelen voor de langere termijn nodig zijn. Het huidige onderzoek heeft gebruik gemaakt van de voorlopige Nationale Praktijk Richtlijn en de zogeheten seismische contourenkaart uit 2014.

Gebouwen, scholen en gymlokalen

Twaalf gebouwen zijn in eerste instantie onderzocht, waaronder de Martinikerk, Sportcentrum Kardinge, de Parkeergarage aan de Ossenmarkt en de Watertoren Noord. Ook twee gebouwen in Ten Boer zijn bezocht. Daarnaast is de veiligheid van ruim honderd schoolgebouwen en gymlokalen beoordeeld.

Winkelstraten

Verder zijn tachtig panden in het stadshart bekeken. Of daar maatregelen nodig zijn om de veiligheid op straat zeker te stellen wordt nader bekeken. De gemeente bereidt meer onderzoek in de binnenstad voor.