UMCG: Nieuwe ingreep verbetert leven van longpatiënten

Een nieuwe ingreep kan de kwaliteit van leven van COPD-patiënten verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van het UMCG. Het gaat om een bronchoscopie, waarbij de arts met een slang door mond of neus in de longen kijkt.
De longarts sluit het meest aangedane deel af met eenrichtingsventielen. Deze ventielen zorgen ervoor dat er geen lucht meer in de ernstig zieke longkwab kan komen. Doordat er alleen nog maar lucht uitstroomt, wordt de longkwab kleiner. Het totale longvolume neemt ook af, waardoor de kortademigheid van de patiënt verbetert.

Beperkt

COPD-patiënten zijn door de kortademigheid beperkt in hun dagelijkse leven. Voor veel van hen is er geen goede behandeling. Het blijft vaak bij medicatie, longrevalidatie en zuurstof. De meest ernstige patiënten krijgen een chirurgische longvolumereductie of zelfs een transplantatie.
De nieuwe bronchoscopische longvolumereductie is minder ingrijpend dan zo'n chirurgische ingreep. Alleen ernstig zieke patiënten komen er voor in aanmerking. Verder moeten ze klachten hebben, ondanks de behandeling die ze al krijgen. Het onderzoek toont aan dat de behandeling werkt voor deze groep patiënten. Drie van de vier hebben er baat bij. De onderzoekers hopen dat zorgverzekeraars de behandeling willen vergoeden.

Publicatie

Aan het onderzoek hebben 68 patiënten meegewerkt. De onderzoekers publiceren de resultaten in het wetenschappelijk tijdschrift New England Journal of Medicine.