UMCG en RUG: Noorden moet actiever lobbyen in Brussel

De Noordelijke politiek moet actiever lobbyen in Brussel om geld voor onderzoek naar Groningen te krijgen. Die oproep komt van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG tijdens een werkbezoek van Provinciale Staten aan Brussel.
Beide instellingen haalden het afgelopen jaar zo'n 35 miljoen euro aan Europees geld binnen.

Hulp politiek nodig

De wens is dat dit bedrag jaarlijks stijgt met tien procent. 'Hulp vanuit de politiek is daarbij onontbeerlijk', zegt Govert Buijs, lobbyist van beide organisaties:
'Er is totaal een bedrag van 80 miljard beschikbaar voor onderzoek. Daar wordt enorm om gevochten. De kans dat een project van ons gehonoreerd wordt is gezakt tot onder de tien procent. In sommige gevallen is het nog geen twee procent. Aandacht vanuit de politiek kan ons helpen.'

Minder van Rijk

De lobby in Brussel is niet voor niets. De landelijke budgetten voor onderzoek staan onder druk. 'We moeten op zoek naar externe geldstromen', zegt Buijs. 'Waar in Zuid-Korea vier procent van het binnenlands product wordt besteed aan onderzoek, is dat bij ons maar 1,9 procent. Ook de Verenigde Staten doet met 2,8 procent meer dan ons land. Dat is niet goed.'
Ondanks de zorgen zijn de RUG en het UMCG succesvol in Brussel. Vijftien jaar geleden werd nog geen vijf miljoen 'opgehaald' in Brussel. Dat is inmiddels dus gegroeid naar 35 miljoen euro. Daarmee staan beide instellingen in de subtop.

Toponderzoek

'Let wel, die 80 miljard wordt verdeeld over 550 miljoen mensen. Kortom we doen het redelijk goed. In feite krijg je alleen nog geld voor absoluut toponderzoek. Hoe dan ook, onze permanente focus op 'Brussel' kan zeker uit, maar we moeten wel zorgen dat we verder groeien. Daarin moeten we gezamenlijk optrekken.'
Op het gebied van de onderzoeksbudgetten moet Noord-Nederland onder meer concurreren met Brainport Eindhoven.