'Baileybrug' als oplossing voor treinverkeer naar Duitsland?

Een noodbrug moet de problemen voor het spoorverkeer naar Duitsland verhelpen. Dat is de wens van de ChristenUnie in Provinciale Staten.
De partij wil dat het provinciebestuur samen met de Duitse overheid onderzoek doet naar de mogelijkheid van een tijdelijke brug. De Statenfractie wijst op de periode van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, toen ook op tal van plaatsen noodbruggen werden aangelegd.

Onacceptabel

'Het gaat om een zogeheten baileybrug', zegt fractievoorzitter Stieneke van der Graaf. 'De genie van het leger kan die bruggen bouwen. Het zou een alternatief kunnen zijn. De genoemde periode van vijf jaar geen spoorverkeer vinden we onacceptabel.'
Eén van de bekendste baileybruggen in Nederland is de voormalige spoorbrug over de IJssel bij Deventer. Na de Duitse aftocht werd met hulp van de geallieerden in korte tijd de noodbrug gebouwd. Uiteindelijk heeft die brug tot 1982 dienst gedaan. Toen werd hij vervangen door een bredere dubbelspoorsbrug.

Oplossen

Van der Graaf hoopt dat de problemen in Weener van kortere duur zijn. Haar partij blijft vasthouden aan een snelle en goede treinverbinding naar Bremen: 'Dat is gewoon heel belangrijk. Daar is ook Europees geld voor beschikbaar. Het spoor ligt er, alleen de brug is het probleem. Dat moeten we oplossen.'
De brug over de Eems bij Weener werd een week geleden geramd door een zeeschip. Sindsdien ligt het treinverkeer stil. De EDR hield donderdag nog een pleidooi om het Nederlandse bedrijfsleven en overheden te laten meebetalen aan het herstel van de brug. Eerder gebeurde dat bij de aanleg van snelweg A31.