Loppersum dreigt bouwer Hippolytushal met juridische stappen

De oplevering van de nieuwe sporthal in Middelstum laat weer langer op zich wachten.
Het college van burgemeester en wethouders van Loppersum beraadt zich nu op juridische stappen tegen hoofdaannemer Windgroep en onderaannemer Rottinghuis.
Een maand geleden verklaarde Roelof Wind van de Windgroep dat de Hippolytushal begin december klaar zou zijn. Dat leidde toen al tot gefronste wenkbrauwen bij interim-voorzitter Erik Boskamp van voetbalvereniging Middelstum. 'Eerst zien, dan geloven', aldus Boskamp.

Betalingsachterstand

Volgens wethouder Bé Schollema heeft de oplevering inmiddels al een vertraging van zes maanden opgelopen. 'Tot voor kort waren de problemen van technische aard', aldus Schollema. 'Nu is ons ter ore gekomen dat de Windgroep een betalingsachterstand heeft bij onderaannemer Rottinghuis. Als betrokken partij hebben wij bemiddeld en trachten wij tot een oplossing te komen. Dit is tot op heden helaas niet gelukt.'

Vervelend

Schollema vindt de vertraging vooral vervelend voor de gebruikers en de inwoners van Middelstum. 'Deze vertraging heeft niet alleen zijn weerslag op de gebruikers van de sporthal, maar ook op de voorbereidingen van het zwemseizoen van het naast gelegen zwembad. Ik betreur deze situatie, maar we zijn hierbij helaas afhankelijk van de Windgroep en Rottinghuis. Mochten we er in overleg niet uitkomen, dan gaan we juridische maatregelen treffen.'