Tegenstanders windmolens eisen opstappen Drentse gedeputeerde

© RTV Drenthe (archief)
De tegenstanders van het geplande windmolenpark in de Veenkoloniën hebben het helemaal gehad met de Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra (CU). Tegenwind Veenkoloniën eist dat hij zijn biezen pakt.
Steen des aanstoots is de reactie van de gedeputeerde op de uitkomst van een onderzoek door gebiedscoördinator Oterdoom. Daaruit blijkt volgens de actiegroep dat niemand in de Veenkoloniën op de 'rampzalige windplannen van minister Kamp' zit te wachten.

Alternatief

Stelpstra maakte daarop nog eens duidelijk dat de windmolens er toch komen, omdat dat is afgesproken met het Rijk. Tegenwind Veenkoloniën pleit voor een alternatief, namelijk een zonnepark. Daarmee kan volgens de actiegroep ook ruimschoots worden voldaan aan de doelen van het Energieakkoord.
Door dit alternatief af te wijzen toont Stelpstra volgens zijn tegenstanders aan dat hij 'geen enkel oog heeft voor de belangen van zijn eigen Drentse inwoners en ondernemers'.

Teleurgesteld

Naast Tegenwind Veenkoloniën zijn ook de ondernemersverenigingen Kanaalstreek en Bunermond teleurgesteld in de Provincie Drenthe. 'De provincie is nota bene mede-opdrachtgever van de gebiedscoördinator en negeert nu diens conclusies', stellen de ondernemers.
Het plan voor het zonnepark komt uit de koker van deze ondernemersverenigingen.