Boeren maken zich zorgen over gevolgen bodemdaling

Het aantal beschadigingen aan boerderijen en drainagesystemen door bodemdaling in Groningen stijgt snel.
Dat zegt landbouworganisatie LTO Noord.

Zettingsschade

De betrokken boeren staan vaak met lege handen. Het gaat in veel gevallen volgens de NAM om zettingsschade, die niet door gaswinning zou worden veroorzaakt.
Adviesbureau Arcadis concludeerde recent nog in een onderzoek in opdracht van de NAM, dat de bodemdaling niet tot grote problemen leidt. Het zou zo geleidelijk gaan, dat geen sprake kan zijn van schade aan gebouwen en dus boerderijen.
De boeren vangen ook bot bij de Commissie Bodemdaling . Die keert tot nu toe alleen uit aan waterschappen en dus niet aan particulieren.

Ontkenning

LTO Noord maakt zich zorgen over de gevolgen van de bodemdaling door gaswinning. 'Veel leden trekken bij ons aan de bel. Ze laten weten dat ze er last van hebben. Als ze over het land lopen, zien ze gewoon dat drainagebuizen die eerst boven het waterniveau lagen, er nu onder liggen.'
De ontkenning van het probleem door de NAM en de Commissie Bodemdaling zet veel kwaad bloed bij de landbouwers. 'Een deel van ons woonhuis zakt weg. De NAM zegt dat het zettingsschade is, maar dat komt dan weer niet door de gaswinning. Wij weten wel beter. Deze boerderij staat hier al heel lang en alleen de laatste jaren zijn deze problemen ontstaan. Toch krijgen we de schade niet vergoed,' zegt pluimveehouder Bart Tybaut uit Middelstum.

Niet erkend

De boerderij van spruitjesboer Henk Doff uit Uithuizen staat al een half jaar in de stutten. De NAM heeft wel een bedrag geboden, maar dat vindt hij veel te laag. 'Ze gooien het overal op. Zettingsschade, achterstallig onderhoud en weet ik wat nog meer. Voor mij is het duidelijk dat de schade wordt veroorzaakt door een combinatie van bodemdaling en aardbevingen, maar dat wordt niet erkend.'
Doff wijst op verzakkingen op zijn erf. 'Dat is toch duidelijk bodemdaling. Ook in het land zelf hebben we er last van. Drainagesystemen van nog geen tien jaar oud raken verstopt.'

Meer onderzoek

LTO Noord heeft bij de Commissie Bodemdaling aangedrongen op nader onderzoek. In opdracht van die commissie is de Grontmij inmiddels begonnen met een onderzoek naar een mogelijk verband tussen de problemen van de landbouwers en de bodemdaling door gaswinning.
'Bij het onderzoek gaat het om de vraag of er inderdaad sprake is van ongelijkmatige bodemdaling. We willen weten wat de oorzaak is en wat daar de gevolgen van zijn,' licht Annet van Velde van LTO Noord toe.
Volgens een woordvoerder van de Commissie Bodemdaling worden over een paar weken de eerste resultaten verwacht.