Zuidhorn tilt besluit over azc over feestdagen heen

© Jos Schuurman/FPS
Er is nog geen duidelijkheid over een locatie voor een asielzoekerscentrum (azc) in de gemeente Zuidhorn. De gemeente is hierover nog in gesprek met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).
De gemeenteraad besprak maandagavond de komst van een azc voor vier- tot zeshonderd mensen voor een periode van drie tot vijf jaar.

Weinig schot in de zaak

In september nam de raad unaniem een motie aan, waarin het gemeentebestuur werd opgedragen de komst van een azc voor te bereiden. De meeste fracties in de raad vinden dat er sinds het aannemen van die motie weinig schot zit in de zaak, terwijl de urgentie om vluchtelingen op te vangen groot is.
Ook drongen de partijen er bij burgemeester Bert Swart op aan de inwoners meer op de hoogte te houden over de voortgang van het proces.

'We kiezen voor zorgvuldigheid'

Swart geeft de voorkeur aan terughoudendheid en wil pas naar buiten treden met informatie als er iets nieuws te melden is. Swart: 'Ik verwacht in januari of februari meer duidelijkheid te kunnen geven. Als we eruit zijn met het COA, dan informeren we als eerste de directe buren en daarna de mensen die er in een grotere kring omheen wonen. We kiezen voor zorgvuldigheid en dat is volgens mij de juiste manier'.