OM gaat NAM niet vervolgen voor gaswinning

Het Openbaar Ministerie gaat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) niet vervolgen.
Het verzoek om vervolging werd gedaan door de Groninger Bodem Beweging (GBB), die daarvoor de bekende strafpleiter Gerard Spong
.
Volgens de bodembeweging maakt de NAM zich door de gaswinning schuldig aan het opzettelijk vernielen van huizen. Daardoor is volgens de bodembeweging ook de veiligheid van inwoners in het geding.

Strafbare feiten

De Groninger Bodem Beweging blijft bij het standpunt dat de NAM strafbare feiten pleegt en laat het er niet bij zitten. 'Het lijkt alsof het OM niet wíl vervolgen, dat vinden wij vreemd' zegt Dick Kleijer van de GBB.
Via het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wordt daarom een procedure in gang gezet bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Via de procedure hoopt de GBB alsnog veiligheid van de bewoners in het gaswinningsgebied af te dwingen.

Willens en wetens

De GBB vindt dat de NAM 'de veiligheid van de bewoners in het gaswinningsgebied willens en wetens bedreigt door op een onverantwoord risicovolle wijze gas te winnen.'
De NAM maakt zich daarmee bij voortduring schuldig aan strafbare feiten, waaronder het opzettelijk vernielen van gebouwen met levensgevaarlijke situaties als gevolg, aldus de GBB.

'Geen zaak voor strafrecht'

Volgens persofficier van justitie Pieter van Rest is het geen zaak voor het strafrecht. 'De zaak wordt bestuursrechterlijk getoest en ook civielrechterlijk wordt er al opgetreden. Het overheidsoptreden is getoetst door de Raad van State. De vraag is wat voegt het strafrecht toe? Wij zien er geen toegevoegde waarde in', aldus Van Rest. Volgens hem wordt er beslist niet onder één hoedje gespeelt met overheidsinstanties. 'We maken een zelfstandig een zuivere afweging'.

Hoog spel

Een woordvoerder van de NAM laat in een reactie weten de stappen van de GBB serieus te nemen. 'Het gaat om stevige aantijgingen. De GBB is blijkbaar bereid hoog spel te spelen. Wij als NAM kunnen niet anders dan afwachten wat er gebeurt.'