Kamervragen: 'Maken boeren zich terecht zorgen over bodemdaling?'

© RTV Noord
Minister Kamp van Economische Zaken moet bij de NAM 'een fatsoenlijke oplossing afdwingen' voor de toenemende schade voor de landbouw in Groningen door bodemdaling. Daar dringt de PvdA op aan in Kamervragen.
Aanleiding is de
maandag hierover. Daarin laten boeren en LTO Noord weten zich grote zorgen te maken over bodemdaling als gevolg van gaswinning. Veel landbouwers hebben problemen met drainagesystemen op hun land en ook neemt de schade aan verzakkende boerderijen snel toe.

Lerend vermogen van de NAM

De PvdA wil weten waarom de NAM en de Commissie Bodemdaling ontkennen dat deze problemen door bodemdaling als gevolg van gaswinning ontstaan. 'Waarom probeert de NAM alweer onder het betalen van schadevergoedingen uit te komen? Wat zegt dit over het lerend vermogen?', zo wil de PvdA van de VVD-bewindsman weten.
De fractie zet ook vraagtekens bij de conclusie van de NAM dat het in de meeste gevallen om zettingsschade gaat. 'Hoe kan daar sprake van zijn, als drainagebuizen die eerst boven het waterniveau lagen er nu onder liggen?'

Duidelijkheid

Verder wordt de minister gevraagd wanneer er duidelijkheid komt over een onderzoek naar de gevolgen van bodemdaling voor de Groningse landbouw. Daar is de Grontmij mee bezig, in opdracht van de Commissie Bodemdaling.