Kavels op Nesciopark Haren gaan in de verkoop

© RTV Noord
De kavels voor bedrijfs- en woon-werkpanden op het Nesciopark in Haren kunnen verkocht gaan worden.
Het Nesciopark ligt aan de A28 en grenst aan het nieuwe transferium. Begin deze maand is begonnen met het bouwrijp maken van het bedrijventerrein. Tot aan de kerstvakantie wordt zesduizend kuub zand aangevoerd voor de wegen. In januari wordt begonnen met het verharden van die wegen en met de aanleg van de riolering.
Rond april 2016 moet het bouwrijp maken klaar zijn.