Waterpeil Lauwersmeer gaat voorlopig niet omhoog

Het plan om het waterpeil van het Lauwersmeer in het vroege voorjaar zes weken lang te verhogen, gaat niet door.
Het peil zou begin 2016 met veertig centimeter worden verhoogd, maar dat is een jaar uitgesteld.

Bezwaarschriften

De provincies Friesland en Groningen en de betrokken gemeenten willen de extra tijd gebruiken voor meer onderzoek naar de gevolgen. De afgelopen maanden kwamen veel bezwaarschriften binnen tegen het plan.
'Wij vinden dat we al deze vragen correct moeten beantwoorden', zegt gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie). 'Dat kan niet in de korte tijd die er nu nog is en daarom stellen we invoering van het plan uit; in principe tot 1 januari 2017.'

Vrees voor wateroverlast

In totaal kwamen bij de provincies en gemeenten 162 'zienswijzen' binnen. Vooral omwonenden van het Lauwersmeergebied hebben weinig vertrouwen in het verhogen van het waterpeil. Ze vrezen overlast in periodes dat het waterschap het water niet kan spuien op de Waddenzee. Zeker wanneer er door hevige regenval extra water vanuit zuidelijke gebieden naar het Noorden stroomt.
Ook boeren vrezen het hoge water voor hun landerijen.

Niet van de baan

Wat betreft gedeputeerde Staghouwer is het plan niet van de baan: 'We nemen gewoon meer tijd voor onderzoek en om dingen uit te leggen aan inwoners van het gebied'.

Meer vogels

De Stuurgroep Natura 2000 Lauwersmeer wil het peil als proef verhogen, omdat het zorgt voor beter slib en riet en dat trekt meer vogels aan. Over de kwestie wordt al lang gediscusseerd. Onlangs stelde de VVD-Tweede Kamerfractie nog vragen over het plan.