Stadspartij trekt motie over Ten Boer in

© Google Street View
De Stadspartij heeft de motie ingetrokken, die vraagt om het in kaart brengen van de financiele gevolgen voor de inwoners van Ten Boer van de herindeling met Groningen.
Mogelijk moeten de inwoners van Ten Boer meer belasting moeten gaan betalen als hun gemeente opgaat in Groningen. De Stadspartij maakt zich daar zorgen over.

Overbodig

Burgemeester Den Oudsten vond de motie overbodig, omdat het al de bedoeling is om alles financieel in kaart te brengen. Daarop trok de partij de motie in.
De gemeenteraad ging woensdag akkoord met het samengaan van de beide gemeenten. Daarbij verdwijnt Ten Boer; die gemeente gaat op in Groningen.

Haren

Den Oudsten zei verder ervan uit te gaan dat Haren blijft bij het besluit om zelfstandig verder te gaan. Mocht de gemeente toch weer anders willen, dan moet ze dat uiterlijk in de eerste helft van 2016 kenbaar maken.