'Een alternatieve fietsroute langs het chemiepark? Niet ten koste van mijn kind!'

Als het aan de gemeente Delfzijl ligt komt er een nieuw fietspad tussen Termunterzijl en Delfzijl.
Het huidige fietspad aan de Onderhoudsweg wordt gesloten in verband met de veiligheid van fietsers en de beveiliging van het chemiepark in Delfzijl bij calamiteiten.

Pertinent tegen

Gebruikers van dat pad zijn pertinent tegen het sluiten van 'hun fietspad onder de dijk'. Dat werd woensdagavond nog weer eens duidelijk gemaakt. Ruim dertig buurtbewoners en gebruikers van het pad lieten weten tegen het plan van de gemeente Delfzijl te zijn.
Vooral ouders van kinderen, die dagelijks tussen Termunterzijl, Borgsweer en Delfzijl fietsen, zijn boos.

Alleen maar rechtdoor

Volgens Jantje Doornbos uit Termunten is er maar één optie en dat is het fietspad, dat bij de dijk en dus achter het chemiepark ligt. 'Dat is de enige veilige fietsroute die er is. Je komt er geen auto's of vrachtwagens tegen. Je hoeft niet over te steken en kunt alleen maar rechtdoor. Ik snap gewoon echt niet waarom dat niet kan.'

Gevaarlijke kruispunten

Doornbos krijgt bijval van een buurtgenoot: 'Een alternatieve fietsroute langs het chemiepark? Dat is prima hoor, maar niet ten koste van mijn kind. Die nieuwe route gaat langs achttien in- en uitritten en twee hele drukke kruispunten. Het is dan gewoon wachten tot het eerste dodelijke slachtoffer valt.'

Resoluut

Wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA) van de gemeente Delfzijl snapt de zorgen van de buurt, maar is resoluut. Het fietspad achter het chemiepark gaat dicht. En de gepresenteerde route is het alternatief. Toch laat hij weten nog eens serieus naar de plannen te kijken.

Nog eens goed kijken

'Er zijn oplossingen aangedragen in de vorm van fietsersbruggen en tunnels', zegt Rijzebol. 'Dat is wel erg duur, maar ik begrijp de boodschap en zal mijn huiswerk nog eens goed bekijken. Want dat er een oplossing moet komen is duidelijk.'

Hoe loopt de alternatieve route?

De nieuwe route, die de gemeente Delfzijl voor ogen heeft, loopt via een nieuw aan te leggen fietspad vanuit Borgsweer naar de oostkant van de Oosterhorn en komt uit op de Oosterwierum. Fietsers kunnen vervolgens over de bestaande fietspaden op de Oosterhorn verder.
Aan de zuidzijde van het Chemiepark komen slagbomen en waarschuwingsborden om het verkeer in geval van calamiteiten tegen te houden en te waarschuwen.