Voorlopig geen besluit over invoering Diftar in Stad

De gemeenteraad van Groningen stelt het besluit over de invoering van het Diftar-systeem uit.
Wethouder Joost van Keulen moet voor de zomer met een meer uitgewerkt voorstel komen. Pas dan wil de raad er over oordelen.

Stadspartij cruciaal

De raad is sterk verdeeld over Diftar, het systeem waarbij de hoogte van je rekening afhankelijk is van de hoeveelheid afval die je aanbiedt. Collegepartijen D66, GroenLinks en VVD zijn voorstander van het systeem, maar de Partij van de Arbeid is tegen. De drie hadden dus steun nodig van de oppositie. CDA, ChristenUnie, SP en Student en Stad waren dat niet van plan en dus had de Stadspartij de kaarten in handen.

Amendement

Die ging samen met de Partij voor de Dieren akkoord met een amendement, dat zegt dat het college het plan verder moet uitwerken, zodat de raad er volgend jaar alsnog een besluit over neemt.

Oneerlijk

De tegenstanders van Diftar vallen met name over de verschillen in mogelijkheden, die Stadjers hebben om afval te scheiden. Zo zou het voor mensen met een groot huis makkelijker zijn dan bijvoorbeeld voor een oudere, die drie hoog in een flat woont.
Ook studenten hebben geen ruimte voor verschillende soorten afvalbakken. Deze groepen zouden daardoor meer afval aanbieden dan mensen, die wel in staat zijn goed te scheiden. Ook gezinnen met kinderen in de luiers, zouden hoge kosten maken.

Onzeker
De meerderheid van VVD, D66, GroenLinks, Stadspartij en Partij voor de Dieren dragen het college nu op met maatregelen voor dit soort doelgroepen te komen. Ook moet het college duidelijk maken hoe ze wil voorkomen dat er afval gedumpt wordt en hoe de handhaving eruit komt te zien.
Daarmee is de invoering van Diftar nog niet zeker. De Stadspartij houdt de optie open om tegen te stemmen als de uitwerking van het college onvoldoende is.