CBS: 'Groningse economie licht gegroeid'

© Flickr/Karlis Dambrans (Creative Commons)
De economie van de provincie Groningen is vorig jaar met 1,7 procent gegroeid. Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS. Als echter de winning van aardgas wordt meegerekend, is de economie met 8,8 procent gekrompen.
Het al dan niet meetellen van de aardgaswinning beïnvloedt het Groningse groeicijfer sterk.

Omdat 2014 uitzonderlijk warm was, werd er minder gas verbruikt. Bovendien werd minder gas opgepompt.
De groei van het bruto regionaal product in Groningen lag in lijn met het landelijk gemiddelde van 1,6 procent. Een jaar eerder was de provinciale economie exclusief aardgaswinning gekrompen, met 1,2 procent.

Andere provincies

In Friesland was de groei het laagst van alle provincies, met een plus van 0,3 procent. Ook Friesland merkte het negatieve effect van het terugdraaien van de gaswinning: als dat wordt meegerekend kromp de Friese economie zelfs, met 0,4 procent.
Drenthe was de derde en laatste provincie die minder hard groeide door het instellen van het gasplafond, met een groei van 0,7 procent in plaats van 0,9 procent. De groei van de gehele Nederlandse economie lag inclusief gaswinning op 1 procent.