'Het is net alsof Groningen geen deel van Nederland uitmaakt'

© RTV Noord
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) negeert de immense problemen rond de gaswinning in Groningen. Zo wordt in het recente onderzoek 'De sociale Staat van Nederland in 2015' met geen enkel woord gerept over de negatieve gevolgen van de gaswinning voor het welzijn van de inwoners van Groningen.
Dat schrijft Hilda Groeneveld van de website
in een
aan dit bureau. 'Het is net alsof Groningen geen deel uitmaakt van Nederland,' concludeert ze daarin.

Vloeken in de kerk

In het SCP-rapport wordt gesproken over het behoud van de hoge kwaliteit van de Nederlandse samenleving. 'Dat klinkt in Groningen als vloeken in de kerk.'
Ze wijst erop dat de inwoners van Groningen niet voor problemen zorgen. 'De verruwing in de samenleving en de slechte onderlinge omgangsvormen zijn in eerder te vinden bij de instanties als regionale overheden, de Staat en de NAM. U weet dat het sociaal welzijn van Nederland voor een substantieel deel mogelijk is gemaakt door de opbrengsten van het Gronings gas,' laat ze fijntjes weten.

Onwettige overeenkomst

In de brief wordt ook gewezen op de geheimzinnigheid rond de Maatschap Groningen. 'Een geheime en onwettige overeenkomst uit 1963, waarmee de kas goed is gespekt. Gevolg: de eerste dertig ontruimingen uit onbewoonbare woningen zijn verklaard.'
Groeneveld wrijft het planbureau onder de neus dat de kwaliteit van leven in Groningen steeds verder achteruit holt. 'In uw rapport wordt slechts twee keer het woord Groningen genoemd. In verband met een onderzoek naar zittenblijven en dat er in de stad veel gefietst wordt. Dat klinkt ons in de oren als een slechte grap.'
Ze doet aan het einde van haar betoog een dringend beroep op de leiding van het SCP om het rapport alsnog aan te vullen met gegevens over de zorgwekkende situatie in Groningen.