Akkoord bereikt over nieuwe politie-cao

Na maandenlang actievoeren, ook in onze provincie, hebben de politiebonden eindelijk een cao-akoord gesloten met minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie.
In het onderhandelingsakkoord staat dat er in 2015, 2016 en 2017 een loonsverhoging van in totaal 6,5 procent komt. Ook krijgen politiemensen een eenmalige uitkering van duizend euro en wordt de vergoeding voor piketdiensten verhoogd.

Afspraken

Verder zijn er nieuwe afspraken gemaakt over loopbaanbeleid, worden de arbeidsomstandigheden onderhanden genomen en komt er collectieve regeling voor verlofsparen. De plannen om het aantal vrije weekenden te beperken zijn van tafel en ook het afschaffen van de speciale arbeidstijdenregeling voor de politiesector is van de baan.
'We hebben een nette en moderne cao gekregen', oordeelt vakbondsbestuurder Albert Springer van de Nederlandse Politiebond (NPB).

Muurvast

Het cao-conflict zat lange tijd muurvast, ook toen er wél een akkoord was met alle andere rijksambtenaren.
De politie voerde onder meer actie door minder boetes uit te schrijven, deurwaarders niet meer te vergezellen, een aantal voetbalwedstrijden onmogelijk te maken en af en toe langzaamaan te rijden op de snelweg.

Bemiddelaar

Een eerder bod van het kabinet van een loonsverhoging die ruim 5 procent zou bedragen, werd afgewezen. In die verhoging zat geld dat anders voor pensioenen zou zijn gebruikt, zeiden de politiebonden.
Onder leiding van een bemiddelaar werden de onderhandelingen begin november hervat, nadat ze sinds het voorjaar hadden stilgelegen.

Oordeel aan de leden

Het onderhandelingsakkoord wordt nu voorgelegd aan de leden van de politievakbonden. 'Ik zie dat met vertrouwen tegemoet', zegt Springer.