Natuurorganisaties klagen in Brussel over kolencentrale Eemshaven

© Archief: FPS/Jos Schuurman
De Waddenvereniging en de Natuur en Milieufederatie Groningen leggen zich niet neer bij het besluit van de Raad van State om groen licht te geven voor de kolencentrale van RWE in de Eemshaven.
In september
de hoogste bestuursrechter van Nederland de laatste bezwaren tegen de centrale van tafel. Daarmee kwam een einde aan een jarenlang gevecht van milieuorganisaties. Dat wil zeggen: binnen het Nederlandse rechtssysteem.

Gelijk halen

Nu stappen de organisaties naar de Europese Commissie. Ze hopen in Brussel alsnog hun gelijk te halen, zodat de vergunningen van de centrale toch worden vernietigd.
De klacht van de Waddenvereniging en de Natuur en Milieufederatie Groningen komt in grote lijnen overeen met die van Natuur en Milieu. Deze landelijke organisatie, die zetelt in Utrecht, stapte in november al naar de Europese Commissie om de vergunningen aan te vechten.

Belangrijk verschil

'Toch is er één belangrijk verschil tussen die klacht en de onze,' zegt Erik de Waal, medewerker van de Natuur en Milieufederatie Groningen. 'De kolencentrale staat op Nederlands grondgebied, maar de afvalstoffen slaan via de lucht ook neer in Duitse natuurgebieden.'
'In Duitsland zijn de regels voor uitstoot van stoffen veel soepeler dan in Nederland. Vreemd genoeg heeft de rechter besloten dat die Duitse regels ook gelden voor de afvalstoffen die de centrale uitstoot en neerslaan in natuurgebied in Nederland.'

Trekvogels verdwijnen

De Waal vervolgt: 'Natuur is niet Duits of of Nederlands, maar Europees. Stel nou dat de natuur in Duitse trekvogelgebieden zo veel schade oploopt, dat die trekvogels daar verdwijnen. Dan komen ze ook niet meer in het Nederlandse Waddengebied. Dat is de reden waarom wij denken dat de Europese Commissie hierover zich moet buigen'.