GroenLinks opent meldpunt vuurwerkoverlast

© Flickr/Jasper Nance (Creative Commons)
Dertig lokale fracties van GroenLinks hebben een meldpunt vuurwerkoverlast geopend, waaronder die in de stad Groningen.
Wie overlast heeft of schade kan dit daar melden.
GroenLinks wil dat er meer gedaan wordt om vuurwerkoverlast tegen te gaan. De partij zou het liefst zien dat particulieren geen vuurwerk mogen afsteken en heeft liever een centrale vuurwerkshow.

Rapport

Met de meldingen op het meldpunt vuurwerkoverlast.nl willen de GroenLinks-fracties de omvang van het probleem in kaart brengen. De meldingen worden verwerkt in een rapport dat begin 2016 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.
Ook burgemeester Den Oudsten krijgt een exemplaar van het rapport uit handen van de stadse GroenLinks- fractievoorzitter Benni Leemhuis.