'Waterkwaliteit in Groningen moet beter'

De kwaliteit van het oppervlaktewater in Groningen moet omhoog. Daarvoor pleit de PvdA in de Groninger Staten. Een duik in de diepenring van Groningen moet op termijn zonder problemen mogelijk zijn, zo stelt de fractie.

'Dat is een beetje met een knipoog', zegt PvdA-Statenlid Gert Engelkes. 'Tegelijkertijd is het ons ernst. De waterkwaliteit is in onze provincie slechter dan in de rest van Nederland.'
Volgens Engelkes is de landbouw verantwoordelijk voor de slechtere waterkwaliteit: 'Allerlei stoffen sijpelen via het grondwater naar het oppervlaktewater, met name stikstof en fosfor. Wij vinden dat het provinciebestuur meer ambitie moet tonen om dit te verbeteren.'
Gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) stelt dat de kwaliteit van het water in Groningen voldoet aan de afgesproken normen. Tergelijkertijd erkent de gedeputeerde dat het beter kan: 'Ik heb de handschoen opgepakt. Het kan altijd beter. We zijn daarover voortdurend in gesprek met het waterschap, de landbouw en anderen.'