Beverburchten in Zuidlaardermeer vormen gevaar voor dijken

De bever in onze provincie doet het goed. Het grote knaagdier, dat de afgelopen jaren door Het Groninger Landschap onder meer in het Zuidlaardermeergebied is uitgezet, lijkt het in hier in het Noorden uitstekend naar zijn zin te hebben.
Maar aan dat succes kleeft ook een keerzijde, want medewerkers van waterschap Hunze en Aa's treffen al vaker beverburchten en beverholen aan die een gevaar voor onze dijken en kades kunnen vormen.

Verschuiven

Nieuwe regelgeving die meer mogelijkheden geeft om gevaarlijke situaties te voorkomen is gewenst. Onduidelijk is nog hoe dat precies geregeld gaat worden. Wel duidelijk is dat onder de nieuwe Natuurwet de verantwoordelijkheid naar de provincie zal verschuiven.
Naar schatting lopen er inmiddels zo'n honderd bevers rond in Drenthe en Groningen. De verwachting is dat dit aantal redelijk snel toe zal nemen en dat de bevers een al groter territorium zullen gaan bestrijken.

Afgeschoten

In Beieren worden bevers die een gevaar vormen nu al afgeschoten. Zowel het waterschap als Het Groninger Landschap verwachten dat daaraan op termijn ook hier niet aan valt te ontkomen.