Grote waternavel dreigt De Onlanden te overwoekeren

© Wim van Boekel
Waterschap Noorderzijlvest en Staatsbosbeheer doen veel te weinig om de grote waternavel in natuurgebied De Onlanden te bestrjden.
Dat zegt de Stichting Natuurbelang De Onlanden.

Woekeraar

Grote waternavel is een exotische waterplant, die op steeds meer plekken opduikt in het natuurgebied aan de voet van de stad Groningen. De plant groeit zeer snel en verspreidt zich over sloten en slenken in De Onlanden. Andere waterplanten worden verdrongen en door gebrek aan licht en zuurstof sterft het leven onder de dikke laag planten af.

Moerassen

Volgens Natuurbelang De Onlanden is bestrijding van de grote waternavel zeer lastig en arbeidsintensief, zeker als de plant zich verspreid heeft in de ontoegankelijke moerassen van De Onlanden.
De stichting dringt er daarom bij het waterschap en Staatsbosbeheer op aan veel meer tijd en mankracht te steken in de bestrijding van de plant.