Gratis Wifi in ruil voor schoon bankje in Haren

Jongeren in de gemeente Haren krijgen een Wifi-bankje. Rondom het bankje kunnen ze gratis internetten, mits ze aan één voorwaarde voldoen: ze mogen geen rommel maken. Doen ze dat wel, dan wordt de Wifi uitgezet.
Zwerfafval

Het Wifi-bankje in Haren maakt deel uit van een veel groter project van de Vereniging Nederlandse Gemeenten(VNG). Om zwerfafval te verminderen krijgen maatschappelijke organisaties in 39 gemeenten een beloning voor het inzamelen van onder meer PET-flesjes en blikjes.
In de provincie Groningen doen Haren en de gemeente Groningen mee aan het project, dat op 1 januari van start gaat als proef.

Hangplek

In Haren worden straks leerlingen van het Zernike College gemotiveerd om zwerfafval in te gaan zamelen. Het idee van het Wifi-bankje is echter afkomstig van de gemeente zelf. Volgens een woordvoerder van de gemeente hebben bankjes vaak de functie van hangplek. 'En daar wordt vaak veel rommel op straat gegooid'.

Dol

Door het schoonhouden te belonen met gratis Wifi verwacht de gemeente dat het straks een stuk schoner wordt in Haren 'Want de jeugd is dol op gratis Wifi', zo weet de gemeente.