Kleirijperij toverwoord voor sterke Groningse dijken

Volgend jaar start er aan de Groningse kust een proef met een zogeheten Kleirijperij. Dat is een grote bak, waarin baggerspecie uit de Eems en Dollard geschikt wordt gemaakt als bouwstof voor dijken.
In de bak langs de dijk tussen Delfzijl en de Eemshaven zakt het water uit de specie, waardoor er onder meer klei overblijft. De verwachting is dat dat ongeveer 30 procent van het totale volume zal zijn.

Vaargeulen

De specie komt uit de vaargeulen naar Delfzijl en de Eemshaven, die op diepte gehouden moeten worden voor grote schepen.

Veel voordelen

Het mes snijdt aan twee kanten. De Eems-Dollard wordt een stuk schoner doordat bezinksel blijvend uit het systeem wordt verwijderd. En er wordt geld bespaard doordat er geen dure klei meer uit het buitenland hoeft te worden gehaald om de Groningse dijken te verstevigen.

Polder Breebaart

Niet alleen de bagger uit de vaargeulen wordt gebruikt, ook het slib uit de polder Breebaart wordt weggegraven. Hierdoor onstaat er weer ruimte, waardoor ander overtollig slib uit de Eems-Dollard kan neerslaan. Het slib uit de polder wordt gebruikt voor het verbeteren van landbouwgrond rond de Eemshaven en in de Veenkolonien.

Uitbreiden

Bij de proef zijn proef zijn gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, Groningen Seaports en Rijkswaterstaat betrokken. Als dep proef succesvol verloopt kan de Kleirijperij ook bij anderen dijkversterkingen worden toegepast.