Gesteggel over onbewaakte spoorovergang Winsum

Het is nog volkomen onduidelijk wanneer de onbewaakte spoorovergang bij de Voslaan in Winsum gaat verdwijnen
Op die overgang kwamen in 2014 twee mensen onder een trein. In oktober 2014 kwam een
. Een half jaar eerder overleed een
uit Adorp. Hij had in de dichte mist de trein niet zien aankomen.

Oplossing

Buurtbewoners willen dat er zo snel mogelijk maatregelen worden genomen. Spoorbeheerder ProRail heeft inmiddels een oplossing bedacht. Een volledig automatisch beveiligde overgang is te duur. In plaats daarvan wordt de overgang afgesloten. Vanaf de Voslaan komt een nieuwe weg naar de dichtstbijzijnde beveiligde overweg aan de Meeden.
Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. ProRail is al maanden aan het onderhandelen met de eigenaar van de strook grond, waar de nieuwe weg moet komen. In die gesprekken lijkt voorlopig weinig schot te zitten.

Permanent

De boer - die niet met zijn naam wil worden genoemd - dacht dat hij met ProRail in onderhandeling was over een tijdelijke weg. Totdat hij vorige week een brief van ProRail in de bus kreeg.
Daarin zegt de spoorbeheerder dat de nieuwe weg geen tijdelijke, maar de definitieve oplossing is. Volgens de boer was dit niet de afspraak. In feite beginnen de onderhandelingen opnieuw, zegt hij.
Eisen
De boer wijst onder meer op zijn mestquotum. Als hij een stuk grond (1 hectare) kwijtraakt aan ProRail, mag hij minder mest produceren. Daar kan een financiële compensatie tegenover staan, maar liever krijgt hij er een ander stuk grond voor terug.

De spoorbeheerder verwacht er uit te komen met de boer, maar verder houdt woordvoerder Lucas Stassen de kaken op elkaar: 'Daar zeg ik helemaal niets over'.

Het 'O-woord'

Dat geldt ook voor wethouder Jaap Hoekzema (Gemeentebelangen) van de gemeente Winsum. Ook hij verwacht dat ProRail en de boer tot overeenstemming komen. Over een eventuele onteigening van de grond wil hij het niet hebben. 'Voor zover ik weet verlopen de gesprekken in constructieve sfeer. Begin volgend jaar gaan die verder. Onteigening is helemaal niet aan de orde.'

Testcase

De overgang op de Voslaan is een soort testcase voor Winsum en ProRail. 17 van de 23 spoorovergangen binnen de gemeentegrens zijn (deels) onbeveiligd. Vier of vijf daarvan gaan mogelijk ook dicht, net als bij de Voslaan. Als ook in die gevallen een omleidingsweg moet worden aangelegd over boerenland, dan kunnen ook daar de nodige moeilijkheden worden verwacht.

Knelpunten

Er ligt 6,5 miljoen euro klaar om de veiligheid van de overgangen in Winsum te verbeteren. Het Rijk neemt daarvan de helft voor zijn rekening. De provincie en de gemeente betalen ieder een kwart.
Geld is dus het probleem niet. Of, en wanneer, de grootste knelpunten op het spoor in Winsum worden aangepakt, zal vooral afhangen van de uitkomst van de onderhandelingen tussen ProRail en de betrokken landeigenaren.