PvdD: 'Geen toeristische ganzenjacht in Groningen'

© RTV Noord
De Partij voor de Dieren in Groningen wil dat in Groningen geen geen toeristische trips worden georganiseerd waarbij buitenlandse jagers voor de lol ganzen mogen afschieten. De partij stelt daarover vragen aan het provinciebestuur.
Het Amerikaanse bedrijf GetDucks biedt dit soort reizen aan, waarbij - onder het mom van ganzenbeheer- jacht op de vogels gemaakt kan worden. Provincie's kunnen daarvoor ontheffing verlenen van het jachtverbod.

Buitenlandse jagers

De Partij voor de Dieren wil van het college van Gedeputeerde Staten weten of buitenlandse jagers ook in Groningen ganzen mogen schieten, als onderdeel van een vakantietrip.
Fractievoorzitter Kirsten de Wrede vraagt zich af of het Groningse faunabeheer hierbij betrokken is. Zij wil zo snel mogelijk een verbod op dergelijke jachtreisjes.
'Veel mensen op het platteland vrezen het jachtseizoen met alle geknal, vluchtende dieren en groepen schietgrage mannen in het veld. Nu komen daar ook nog eens buitenlandse toeristen bij', aldus De Wrede.

Informatie

De partij wil ook informatie over het schieten of verjagen van ganzen in
Natura 2000-gebieden. De Raad van State oordeelde onlangs dat Gedeputeerde Staten in Overijssel niet alleen een vergunning volgens de Flora- en Faunawet mocht verlenen, maar dat er ook een vergunning vanwege de Natuurbeschermingswet nodig was.
Dit zou ook voor de provincie Groningen kunnen betekenen dat zo'n vergunning nodig is voor de jacht op ganzen in Natura 2000-gebieden.