Uitspraak: Qbuzz mag blijven rijden in Groningen en Drenthe

© Jos Schuurman / FPS
Qbuzz mag tot eind 2019 het busvervoer in Groningen en Drenthe blijven verzorgen. Vervoersmaatschappijen Arriva, Connexxion, Syntus en Veolia hadden bezwaar gemaakt tegen verlenging van de concessie, maar zij zijn in het ongelijk gesteld.
'Oneerlijke concurrentie'

De vier vervoermaatschappijen vochten de concessie van Qbuzz aan, omdat er volgens hen geen sprake zou zijn van eerlijke mededinging. Zo zou de concessie ten onrechte twee keer achter elkaar zijn verlengd met 24 maanden.

Geen bezwaar

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) is nu tot de conclusie gekomen dat de busconcessie voor Groningen en Drenthe 'juridisch geen bezwaar oplevert'. Tegen de uitspraak is geen beroep meer mogelijk waardoor Qbuzz tot en met 8 december 2019 gewoon kan blijven doorrijden.