Pekela huurt 50 medewerkers in van Synergon

© RTV Noord/Mario Miskovic
De gemeente Pekela en sociaal werkvoorzieningsschap Synergon omarmen het Akkoord van Westerlee. Dit betekent dat ze intensiever gaan samenwerken. Daarom 'leent' Pekela vijftig Synergon-medewerkers bij het schap.
Het gaat om medewerkers in het groen, die vanuit de sociale werkvoorziening gaan werken binnen de buitendienst van de gemeente Pekela. De partijen hebben afgesproken dat de samenwerking langdurig is.

Multi-inzetbaar

Behalve in het groen kunnen de gedetacheerde medewerkers ook op andere posities worden ingezet, bijvoorbeeld bij het schoonmaken van bebording, het verwijderen van zwerfafval en het opnieuw betegelen van de straat.
De afspraak is dat de CAO voor de sociale werkvoorziening wordt nageleefd.