NAM koopt monumentale boerderij oud-bestuurslid bodembeweging op

De NAM heeft de monumentale boerderij van oud-boegbeeld Lambert de Bont van de Groninger Bodem Beweging (GBB) opgekocht. Het pand is een rijksmonument uit 1860 aan de Delleweg bij Stedum.
De Bont is van plan te verkassen naar het Drentse Borger. Hij verwacht dat het nog zeker een half jaar duurt voor hij het Groningse aardbevingsgebied de rug toekeert.

Veel verdriet

'Met heel veel verdriet verlaten we de streek waar we zo aan gehecht zijn, maar het kan niet anders. We kunnen niet wachten totdat er een ramp gebeurt,' licht De Bont toe.
De boerderij staat op een wierde. In het kader van de pilot bouwkundig versterken is zijn rijksmonument uitgebreid geïnspecteerd. Uit die inspectie is gebleken dat het woonhuis niet veilig is. Dat zou moet leiden tot sloop, concludeerde adviesbureau Arcadis al eens.
'En dat wilden we absoluut voorkomen. Toen zijn we gaan praten met de NAM, waarbij voor ons altijd voorop heeft gestaan dat het pand grote historische waarde heeft en dus hoe dan ook behouden moet blijven. Daar zijn goede afspraken over gemaakt. En daarom hebben we de knoop doorgehakt. Hoe lastig dat ook is,' zegt De Bont.

Andere bestemming

Het Groninger Landschap ontfermt zich over de boerderij na het vertrek van De Bont. Uitgangspunt daarbij is dat de boerderij een andere bestemming krijgt en behouden blijft voor het gebied.
'Wij maken ons grote zorgen over de staat van zo'n vijfhonderd boerderijen in het gebied. Zeker vijftig daarvan zijn in heel slechte staat. Wij hebben bij de NAM aangegeven een rol te willen spelen bij het behoud van deze monumenten. En dat geldt dus ook voor de boerderij van De Bont,' laat een woordvoerder van het Groninger Landschap weten.
Wat voor nieuwe bestemming het rijksmonument krijgt is nog niet bekend. De komende maanden worden concrete plannen daarvoor gemaakt.

Lot van kerken

De Bont is een paar jaar spreekbuis geweest van de Groninger Bodembeweging. Daarnaast zat hij aan de veel bekritiseerde Dialoogtafel. Hij heeft voortdurend aandacht gevraagd voor het lot van kerken en historische panden in het aardbevingsgebied.
'Onze zaak staat niet op zichzelf. Hetzelfde verhaal geldt voor veel kerken en andere monumenten met grote landschappelijke en historische waarde. Ook in die gevallen moet alles in het werk geroepen worden om ze te behouden voor Groningen,' vindt het oud-bestuurslid van de bodembeweging.

Reactie NAM

De NAM laat in een reactie het volgende weten: 'Complexe schadezaken kenmerken zich doordat er vaak meer speelt dan schade door aardbevingen. Dat vraagt altijd om maatwerk, ook in deze situatie. Het is positief dat we een passende oplossing hebben gevonden.'