Geen douche- en steunkous-hulp voor veel thuiszorg-cliënten

De aanhoudende ijzel zit ook de thuiszorg dwars. Verpleegkundigen en verzorgenden in onze provincie doen hun best, maar kunnen toch niet alle zieken en ouderen bereiken over de spekgladde wegen.
Iedereen die wel even zonder zorg kan, krijgt dus geen bezoek van de thuiszorg. Met minder dringende zorg zoals het aantrekken van steunkousen en het douchen moeten mensen deze dagen zichzelf dus redden. 'Sommige straten zijn gewoon niet begaanbaar en dan gaat de eigen veiligheid voor', zegt verpleegkundige Annemie van Dijck die al dertig jaar in de thuiszorg, in de Korrewegwijk en de Indische Buurt in de stad werkt. Desondanks gaat ze op haar fiets langs de cliënten.