Onderwijsinspectie laat scholen beslissen over oplossing voor ijzelvrij

De Onderwijsinpectie laat maatregelen om de verloren lesdagen in te halen aan de scholen zelf over.
Dat zegt persvoorlichter Jan-Willem Swane. 'Scholen moeten zelf kijken wat ze doen met de gemiste dagen. Het is tenslotte overmacht'.

Onvoorziene omstandigheden

Volgens Swane houden de meeste onderwijsinstellingen in hun jaarrooster rekening met onvoorziene omstandigheden. 'We hebben er vertrouwen in dat ze goed omgaan met de situatie.'
De inspecteurs gaan niet controleren of de gemiste uren wel worden goedgemaakt.
Dat geldt voor basisscholen en middelbare scholen. 'Hogescholen en universiteiten hebben geen wettelijke regelingen voor onderwijstijd, daar ligt de beslissing sowieso bij de instellingen zelf, aldus de persvoorlichter.