'Jongeren met complexe problematiek verplicht behandelen'

Jongeren met complexe psychische problemen en verslavingsproblematiek moeten onder dwang behandeld kunnen worden.
Dat stelt Martin Sitalsing, directeur van Jeugdbescherming Noord. 'De tijd van vrijblijvenheid is voorbij, zeker als het gaat om jongeren die voortdurend bezig zijn om de hulpverlening om de tuin te leiden.'

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Sitalsing wijst op de nieuwe wet 'verplichte geestelijke gezondheidszorg' die momenteel in de maak is. 'Deze wet geeft de mogelijkheid om jong en oud verplicht te laten behandelen. Nu hoppen ze vaak van het ene hulpverleningstraject naar het andere totdat ze de leeftijd hebben bereikt dat het niet meer gaat. Ze weten precies wanneer het ze te heet onder voeten wordt, en hoe ze vervolgens uit het hulpverleningstraject kunnen ontsnappen.'

Jesse van Wieren

Sitalsing reageert naar aanleiding van de arrestatie van Rhowan P. (25) en Desiree G. (27). De twee werden vorige week gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Jesse van Wieren uit Leens. Beide zijn verslaafd een drank en drugs en kwamen in het verleden herhaaldelijk met justitie in aanraking. Ze stonden onder begeleiding van hulpverleners.
'Als je weet dat je met dit soort mensen te maken hebt, die zich ook nog eens onttrekken aan de hulp, dan zou het enorm wenselijk zijn dat je ze met dwang kunt behandelen
en desnoods binnen kunt houden,' aldus Sitalsing.

Vrijblijvend

Volgens Sitalsing schiet de hulpverlening van 'kleine' lokale zorginstellingen in veel gevallen tekort. 'De huidige aanpak en begeleiding van jongeren met psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek is te vrijblijvend, daar geloof ik helemaal niet in. Een succesvolle behandeling vereist specialisme en bij dergelijke organisaties ontbreekt het vaak aan de benodigde kennis en expertise.'

Kosten

Uit kostenoverwegigingen wordt er steeds vaker voor gekozen om de doelgroep in zijn/haar eigen omgeving te behandelen, met hulpverleningsorganisaties uit de buurt. 'Goedkoper is op zich een goed uitgangspunt, maar ik pleit er voor om aan de voorkant met specialisten een analyse te maken. Alleen dan kan het kaf van het koren gescheiden worden en kun je jongeren met zware problematiek met het juiste specialisme begeleiden.'

Vroegtijdig signaleren

Volgens de directeur van Jeugdbescherming Noord is het essentieel dat de problemen bij jongeren in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd. 'Op een gegeven moment worden ze 18 jaar en vallen ze niet meer onder de jeugdwet. Er wordt dan nog wel wat doorgewerkt tot ze de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt, maar daarna belanden ze in het volwassenentraject. Daarna ben je ze gewoon helemaal kwijt. Dus hoe vroeger je er bij bent, hoe effectiever de aanpak.'

Kloosterburen.

Maar is het verstandig om mensen met ernstige verslavingsproblemen zoals Rhowan P. te huisvesten in een dorp als Kloosterburen? Volgens Martin Sitalsing is de grootte van een gemeenschap niet zozeer het punt: 'In dergelijke gevallen met je als gemeente, justitie en hulpverlening, eigenlijk met een sluitend plan van aanpak komen. Hoe ga je met dergelijke types om. Dat je zegt, wacht eens even. De zorginstelling kan het niet aan, de inwoners kunnen het niet aan, deze mensen moeten gewoon elders ondergebracht worden. Desnoods in een gesloten instelling.'

Verplichte behandeling

'Het zou gedwongen opname kunnen zijn, maar het kan ook veel lichter', benadrukt Sitalsing. 'De behandeling zou ook ambulant kunnen zijn. Mensen kunnen dan gewoon blijven werken of naar school gaan en tegelijkertijd verplicht behandeld worden. Dat kan in een kliniek, maar ook door middel van bezoek aan huis. De vrijblijvendheid is er dan vanaf, en de behandeling moet verplicht opgepakt worden. Voorwaarde is wel dat het traject afgemaakt wordt, want dat is precies wat ze nodig hebben.'