Minister Kamp stapt niet over op term 'mijnbouwschade'

© Jos Schuurman/FPS
VVD-minister Henk Kamp houdt vast aan de term aardbevingsschade. Hij laat dit de Tweede Kamer weten.
Deze term staat al enige tijd ter discussie. Met name omdat de gaswinning in Groningen niet alleen tot aardbevingen leidt. Om te voorkomen dat schade als gevolg van bodemdaling buiten beschouwing blijft, vinden belangengroepen en Groningse bestuurders dat er voortaan alleen nog gesproken moet worden van 'mijnbouwschade'.

Wetgeving

Maar daar voelt Kamp niets voor. 'Mijnbouwschade en aardbevingsschade zijn geen termen die in de wetgeving gedefinieerd zijn. De problematiek in Groningen is het gevolg van aardbevingen door gaswinning. De aanpak van schade in Groningen richt zich daarom primair op aardbevingsschade,' zo laat de minister de Kamer weten.
Het is zijn antwoord op één van de 419 vragen van kamerleden over zijn gasbesluit. Die zijn gesteld als voorbereiding op het debat over zijn gasbesluit later deze maand.
Veel vragen gaan over het gasplafond van 27 miljard kuub per jaar, het versterken van huizen, de contourenkaart van de NAM en adviezen van onder meer Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Dreiging neemt niet af

Veel fracties wijzen er op dat volgens Staatstoezicht op de Mijnen ondanks het verder terugdraaien van de Groningse gaskraan, de dreiging van aardbevingen niet afneemt. Met daaraan de vraag gekoppeld in hoeverre de veiligheid van scholengebouwen gewaarborgd is.
De VVD-bewindsman laat weten dat honderd scholen inmiddels in opdracht van de NAM geïnspecteerd zijn. 'Bouwelementen die direct gevaar op kunnen leveren zijn direct hersteld. Op basis van inspecties zijn per schoolgebouw plannen opgesteld om het gebouw te versterken. In het eerste kwartaal van 2016 wordt gestart met het treffen van de benodigde maatregelen,' laat de minister weten.