Obs de Wierde in Adorp moet integraal kindcentrum worden

De ondertekening van de intentieovereenkomst.
De ondertekening van de intentieovereenkomst. © Jacqueline Nauta/RTV Noord
Obs de Wierde in Adorp zou moeten fuseren met CBS de Meander in Sauwerd, maar die fusie is van de baan. Wel moet de school een plan bedenken dat aantoont dat de school zou moeten blijven bestaan. De Adorpers denken aan een 'integraal kindcentrum'.
Schoolbestuur Lauwers en Eems kwam na weerstand uit Adorp snel terug op de fusieplannen, maar stelden als voorwaarde dat er een plan bedacht moest worden.

Opvang

En dat plan is er, gemaakt door bestuur, schoolleiding, ouders en dorpsbewoners. Het kindcentrum zou naast onderwijs ook voor- en naschoolse opvang moeten verzorgen. Op die manier verwacht Mark-Jan Ineke van de oudergeleding met een kleinere school toch rond te kunnen komen.

'Meer te bieden'

'Ouders die boven de stad wonen, kunnen dan hun kind om 7.00 uur bij ons brengen en doorrijden naar de stad. Na het werk kunnen ze hun zoon of dochter dan weer ophalen. De school moet meer te bieden hebben', legt Ineke uit.

Overeenkomst

Om de plannen te onderstrepen is woensdagochtend een intentieovereenkomst getekend. Daarin staat dat de school, ouders en dorpsbewoners er alles aan zullen doen om zich in te zetten voor het behoud van de school.