Afkoopsom voormalig directeur Hefpunt voldoet aan de wet

© Google Street View
De vertrekregeling voor de voormalig directeur van Hefpunt voldoet aan de regels.
Dat schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in een brief naar de Tweede Kamer, nadat de
stelde over de kwestie. In 2014 werd Hefpunt-directeur Alfred Huitema ontslagen.
De afkoopsom voor de ontslagen directeur bedroeg 905.571 euro. Dit bedrag is niet volledig uitgekeerd, maar kan Huitema krijgen wanneer hij geen werk meer zou kunnen vinden. Ook is er een eenmalige beëindigingsvergoeding in de afkoopsom opgenomen.

Volgens de regels

Minister Plasterk heeft als Toezichthouder van de Wet Normering Topinkomens onderzoek gedaan naar de regeling. Daar is uit naar voren gekomen dat Hefpunt volgens de regels heeft gehandeld.

Geen maatregelen

Het enige waar de minister nog niet van is overtuigd is een zogenoemde loonsuppletie-uitkering, die hoger zou zijn dan het WNT-normbedrag van 75.000 euro. Volgens Plasterk is er echter geen sprake van deze uitkering, waardoor er geen maatregelen hoeven te volgen.
Het Dagelijks Bestuur van Hefpunt zal de komende tijd gaan nadenken om dit laatste aspect ook volgens de WNT-regels te laten verlopen.